Thursday, 20 June 2013

Augustus 2013: Françoise Vanhecke geeft een presentatie op de PEVOC-conferentie

Het PEVOC (Pan European Voice Conferences) werd bedacht in 1995 met als doel een Europees forum te creëren waar stemprofessionals samen kunnen komen om hun bevindingen en ervaringen uit te wisselen met collega's uit de pedagogische, artistieke, medische en wetenschappelijke interessesferen.
De PEVOC-editie 2013 gaat door te Praag van 21 augustus 2013 tot en met 24 augustus 2013 en heeft de volgende onderwerpen:
  • Geneeskunde
  • Stemtherapie
  • Vocale pedagogie
  • Stemwetenschap

Als lid van Evta-Be, zal Françoise Vanhecke op deze conferentie aanwezig zijn met een eigen presentatie.
Voor meer informatie over de PEVOC-conferentie, ga naar: www.pevoc.org
Voor meer informatie over Evta-Be, klik hier.

No comments:

Post a Comment